سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 42
پنج شنبه 26 مهر ماه 1397
42
مهر 26 پنج شنبه 54.224.56.126
نسخه 97.06.04
 
 

قابل توجه دانشجويان گرامي

پیرو زمانبندی اعلامی سازمان مرکزی، تنها تا 30/مهر/97 انتخاب واحد در دسترس می باشد. لطفا کلیه دانشجویان گرامی نسبت به کنترل واحدگیری اقدام فرمایند

قابل توجه دانشجويان گرامي
لطفا در اسرع وقت نسبت به کنترل انتخاب واحد خود اقدام نمايند

قابل توجه دانشجويان گرامي
لطفا در اسرع وقت نسبت به کنترل انتخاب واحد خود اقدام نمايند

قابل توجه دانشجويان گرامي
لطفا در اسرع وقت نسبت به کنترل انتخاب واحد خود اقدام نمايند

قابل توجه دانشجويان گرامي
لطفا در اسرع وقت نسبت به کنترل انتخاب واحد خود اقدام نمايند